ลดหย่อนภาษีปี 2567 ได้สุงสุด 5 หมื่นบาท จาก Easy-E-Receipt

รัฐบาลต้องการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี โดยอนุมัติโครงการ Easy e-Receipt โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 5 หมื่นบาท ให้กับผู้มีรายได้บุคคลธรรมดานำใบเสร็จอีเลคโทรนิคส์เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีในการซื้อ
1.หมวดสินค้า ยกเว้น เหล้า-เบียร์ ซื้อรถ ค่าน้ำมัน
2.หมวดบริการ ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา
เริ่ม 1 มกราคม ปี 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

ย้ำ……สามารถใช้เฉพาะ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่สามารถนำใบเสร็จที่แบบกระดาษมาไม่ได้…..

 

เตรียมตัวสำหรับการเปลื่ยนแปลงวิธีการออกใบกำกับภาษีแบบใหม่ ด้วย e-tax invoice & e-receipt

   นายลวรณ เชิญชวนร้านค้าทุกขนาดเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้สิทธิ์ของประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในตลาด มีความตั้งใจให้ร้านค้าขนาดเล็กเข้าร่วมด้วย และเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอมีใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมสรรพากร โดยกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติในส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ 3 วัน 

   ซึ่งกรมสรรพากรและทางบริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด ยังมีระบบ Samakee บริหารจัดการองค์ที่สามารถออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้  นายลวรณกล่าวว่าโครงการ e-Refund คาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2567 และเชิญชวนร้านค้าทุกขนาดเตรียมตัวไว้เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านได้ทันทีหากโครงการเริ่มใช้บริการ

PromptBiz-พร้อมบิซ 
จะทำให้ธุรกรรมธุรกิจไทย…ไม่เหมือนเดิม


 

ตามนโยบายการชำระเงินไร้เงินสดหรือแบบอีเลคโทรนิคส์ของประเทศไทย ได้ดำเนินการในปี2560 ชื่อว่า PromptPay สำหรับภาคประชาชน(C2B)ที่ประสบความสำเร็จที่จำนวนผู้ใช้งานกว่า 80 ล้านหมายเลข และใช้จำนวนครั้งมากถึง

Figure 1 อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย

PromptBiz พร้อมบิซ คืออะไร
โครงสร้างพื้นฐานการทำธุรกรรมระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน (B2B) และ(B2G) โดยมีธนาคารในประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ทำให้กระบวนวางบิล ออกใบกำกับภาษีอีเลคโทรนิคส์ ใบเสร็จรับเงินอีเลคโทรนิคส์ และกระบวนการชำเงินของผู้ซื้อและผู้ขายทำงานได้ในรูปแบบอีเลคโทรนิคส์ โดยเป็นการนำระบบE Tax Invoiceและ E-Receipt ที่นำไปใช้ในส่งใบกำกับภาษีให้กรมสรรพากรตั้งแต่ปี 2560

ผู้ประกอบการได้อะไร
1.
ลดค่าดำเนินการของผู้ประกอบการ
       
ปัญหา : ผู้ขายต้องพิมพ์ใบส่งสินค้า แล้วให้แมสเซนเจอร์ไปวางบิลให้กับผู้ซื้อ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ อย่างน้อย 10 บาท ยังไม่รวมค่าจัดส่งหรือให้แมสเซนเจอร์  และหน่วยงานที่เริ่มตระหนักเรื่องของ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Carbon Footprint จะต้องเริ่มคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นแล้ว เพราะจากการลดการใช้กระดาษ ผงหมึก มีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่กระบวนแปรรูปกระดาษ การผลิตผงหมึก และตลอดจนการจัดส่ง
        Promptbiz :
ผู้ขายสามารถทำใบกำกับภาษีอีเลคโทรนิคส์(e-Tax Invoice) เพื่อส่งให้ผู้ซื้อผ่านทางอีเมล์ ค่าใช้จ่ายจะลดลงเป็นอย่างมาก และทำให้ลดการใช้กระดาษ ลดการจัดส่งผ่านแมสเซนเจอร์ ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
2. ลดการตรวจสอบเอกสารการเงินกับธนาคาร
        
ปัญหา   : ผู้ซื้อจะจัดเตรียมเอกสารจ่ายในระบบบัญชี และจัดส่งต่อกับธนาคารโดยการโอนเป็นไฟล์ออกจากระบบบัญชี ต้องส่งข้อมูลการชำระเงินให้กับผู้ขาย หรือชำระด้วยเช็คธนาคารก็ตาม ยังต้องนำข้อมูลจากธนาคารมาทำการยืนยันการชำระเงินว่าชำระแล้ว ต้องใช้เจ้าหน้าที่การเงินในการตรวจสอบข้อมูลหรือการทำ Bank Reconsign 
สำหรับผู้ขายต้องรอรับเอกสารการโอนเงินจากผู้ซื้อมาสรุปยอดกับข้อมูลจากธนาคารเพื่อแต่หากผู้ซื้อไม่ส่งมาโดยเฉพาะที่มียอดเท่ากันในระยะเวลาช่วงเดียวกันเจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถบันทึกรับเงินในระบบบัญชีได้อย่างถูกต้องอาจต้องมีการโอนไปบัญชีพักเพื่อยืนยันอีกครั้งทำให้ต้องเสียเวลาในการทำงาน

        PromptBiz : ไม่ว่าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อและผู้ขาย จะสามารถนำมาทำยืนยันการชำระเงินและรับเงินเข้าสู่ระบบบัญชี ให้มีการบันทึกรับจ่ายเงินได้ในระบบบัญชี ลดข้อผิดพลาด และเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงินได้เป็นอย่างมาก

3.วงเงินกู้หมุนเวียนจากธนาคาร

ปัญหา หากผู้ขายมียอดขายกับลูกค้าโดยมีเอกสารใบส่งสินค้าเป็นหลักฐานในการซื้อขาย สามารถนำมาเป็นวงเงินประกันสินเชื่อได้ สำหรับสร้างวงเงินหมุนเวียน ให้เกิดสภาพคล่อง ซึ่งจะได้รับการพิจารณาจากธนาคารเป็นกรณี และมีดอกเบี้ยเงินกู้ที่ค่อนข้างสูง
               PromptBiz :
ผู้ใช้บริการ Promptbiz ทางธนาคารจะมีข้อมูลใบแจ้งหนี้ เพื่อสามารถปล่อยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนให้กับผู้ขายได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการกำกับอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าปกติสำหรับช่วยให้เอสเอ็มอีทางช่องทางการหาแหล่งเงินทุนอีกทางหนึ่ง

ธนาคารไหนบ้างที่ให้บริการในปี 2566

 

 

 

Double M Samakkee Cloud เตรียมพร้อมในต้นปี 2567
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งด้านผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบอีอาร์พีในโครงการนำร่องของการใช้ Promptbiz ในประเทศไทย ที่จะทำให้เกิดการนำมาใช้เป็นรูปธรรมสำหรับผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทางบริษัทฯ เตรียมพัฒนาระบบ Samakkee ให้พร้อมใช้โดยที่ผู้ประกอบการต้องมีการอัพเกรดระบบ และเปิดบริการกับทางธนาคาร 5 แห่งนำร่อง……

สุดท้าย  ทีมงานหวังว่า Double M  Samakkee ที่มีการทำงานร่วมกับ Promptbiz จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับการทำธุรกรรมของเอสเอ็มอีในประเทศไทย พร้อมลดต้นทุนการทำธุรกรรม….แบบผลิกโฉมการทำธุรกรรมธุรกิจในประเทศไทย…..

#Epayment
#PromptBiz
#
พร้อมบิซ
#B2B Game Changer
#DoubleM
#Epayment Thailand

E-Tax Invoice เครื่องมือบริหารภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ของกรมสรรพากร

ด้วยแนวทางของการทำให้หน่วยงานของภาครัฐบาล สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานการเก็บภาษี คือกรมสรรพากร ที่ต้องเก็บภาษีให้เกิด ใครต้องส่ง และส่งข้อมูลอะไรใน E-tax invoice