เพิ่มมาตราฐานระบบDouble M Samakkee และ Double M Agripro ด้วยมาตราฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล E-TaxInvoice และE-Reciept

นายอภิรักษ์ เชียงเจริญ (กรรมการผู้จัดการ) ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องพัฒนาระบบ E-tax invoice&E-Receipt ของกรมสรรพากรเมื่อ2 ปีก่อนโดยนำมาตราฐานที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอีเลคโทรนิคส์(ETDA) มาใช้ในระบบอีอาร์พี (Double M Samakkee Double AgriPro) โดยมาให้แสดงมุมมองที่กระทบกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน จัดขึ้นในงาน “ภาษีเป็นเรื่องง่ายๆ” 24 สิงหาคม 2563 ที่อิมแพค ฮอลล์ เมืองทองธานี

รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและดิจิทัล เยี่ยมชมผลงาน Double M AgriPro Cloud ในโครงการ Digital Transform for Community ของดีป้า ที่วิสาหกิจชุมชนเนินสว่าง จ.ระยอง 24 สิงหาคม 2563

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและสังคม และนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ร่วมเยี่ยมชมโครงการ Digital Transform for Community ที่วิสาหกิจชุมชนเนินสว่าง อ.บ้านค่าย จ. ระยอง ผู้แปรรูปยางพารา สู่ผลิตภัณฑ์ที่รองนั่ง ที่หนอน สร้างมูลค่าให้กับยางพาราดิบและสร้างงานให้กับชุมชนกว่า 200 ครอบครัว โดยกลุ่มนำระบบบริหารจัดการ Double M AgriPro Cloud ไปใช้ในการบริหารจัดการระบบคลังสินค้า การผลิต โดยมีเพียงเจ้าหน้าที่เดิมเพียง 2 คน เปลี่ยนการบันทึกในสมุด มาเป็นรูปแบบระบบบนออนไลน์ ไม่มีเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ไม่ต้องลงทุนซืื้อเครื่องแม่ข่าย ก็สามารถมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้

https://www.kaikarubber.com/en