History

ประวัติความเป็นมา

ดำเนินธุรกิจฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

เริ่มโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อีอาร์พี

เปิดตัวซอฟต์แวร์ Double M ERPth@i 1.5  ที่งาน เอสเอ็มอี อิมแพค เมืองทองธานี

เปิดตัวซอฟต์แวร์ Double M ERPTh@i 3.0 ในงาน ICT Expo 2006 ร่วมกับออราเคิลประเทศไทย

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ หมวดซอฟต์แวร์ เลขที่ 1363(7)/2550 และเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจกับเขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ปาร์ค ประเทศไทย

– เซ็นต์สัญญาความร่วมมือกับชมรมอินโนเวชั่น พัฒนาอีอาร์พีสำหรับธุรกิจผลิตเครื่องประดับ

– รับรางวัล Thailand ICT Award 2008 กระทรวงไอซีที จากผลงาน Double M JeGe’

– เข้าร่วมโครงการ Buy Thai First สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

– รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2552 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาโปรแกรม ERP Cloud

– เปิดตัว Double SmartBiz Cloud ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554

รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

– รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2554 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

– รับการคัดเลือก สสว. เปิดตลาดที่ประเทศอินโนนีเซีย

– รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2555 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

– เปิดตัว Double M Samakkee Cloud งานบีโอไอแฟร์ 2011 ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

Asian ICT Award 2014 ประเทศมาเลเซีย ด้วยผลงาน 365supplychain.com ( DataExchange Gateway)

รางวัล Winer  Thailand ICT Award 2015 หมวดการเกษตร ผลงาน ” Double M AgriPro Cloud ”

รับการคิดเลือกร่วมโครงการ ERP Consulting by DIP กรมส่งเสริมอุตสากรรม ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ หมวดซอฟต์แวร์ เลขที  59/0984