ร่วมมือกันทำงาน

สามารถแสดงรายชื่อพนักงานในระบบอีอาร์พี เพื่อใช้ในการบันทึกผลผลิตในกระบวนการผลิตได้ และสามารถนำข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตร สแกนนิ้วมือเข้าสู่ระบบบันทึกเวลาทำงานแล้ว

คัดสรรเทคโนโลยีที่ดีสุดเพื่อการลงทุนในธุรกิจระยะยาว

เครื่องมือและฐานข้อมูลระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำให้ทุกองค์กรสามารถสัมผัสได้ และระบบคราวด์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยจัดการระบบให้มีความเสถียร มั่นคง ปลอดภัย คุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว

ผสานระบบโมบายด์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้พนักงานและง่ายในการจัดการ (ระบบเสริม)

ระบบโมบายด์บน ไอโอเอสและแอนด์ ทำให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาทำงานเข้าสู่ระบบ ดู สลิปเงินเดือน จำนวนวันลากิจ ลาป่วยของแต่ละคน พร้อมการขอลาและอนุมัติการลา

ลงทุนที่คุ้มค่า

เปลี่ยนจากการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นการเช่าซอฟต์แวร์ ช่วยลดการลงทุน ลดค่าดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

ปลอดภัย สำรองข้อมูลทุกวัน

ด้วยมาตรฐานการบริการคราวด์คอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย

รองรับการส่งข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐบาลและธนาคารตามมาตราฐาน

สามารถจัดส่งข้อมูลการจ่ายเงินให้กับธนาคารชั้นนำ รายงานภงด 1 และภงด 1 ก ให้กับกรมสรรพากร และรายงานต่างๆของสำนักงานประกันสังคมได้

เปรียบเทียบ Cloud และ On Promise

รายการ Cloud On Promise
เครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ จัดซื้อ
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติ ฐานข้อมูล รวมในค่าบริการ จัดหา หรือจัดซื้อเพิ่ม
ค่าบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลหรือจ้างภายนอก
การสำรองข้อมูล รวมในค่าบริการ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลหรือจ้างภายนอก
ระบบป้องกันไวรัสเครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ ซื้อบริการป้องกันไวรัสโดยเจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลหรือจ้างภายนอก
ค่าไฟฟ้าเครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ รายเดือน
ค่าผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูล รวมในค่าบริการ รายเดือน

Package Double M HRM

Our Customer

 • All
 • องค์กร
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมพลาสติก
 • อุตสาหกรรมเครื่องประดับ

Our Video

 • ระบบทะเบียนพนักงาน
 • ระบบบริหารการลา
 • ระบบเงินเดือน
 • ระบบประเมินพนักงาน
 • ระบบบริการข้อมูลพนักงาน (Self Service)
 • ระบบโมมายด์แอพพลิชั่น

ทดสอบระบบ

หากต้องการทดสอบระบบของเรา กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

[]
1 Step 1
ชื่อ-สกุล
ชื่อหน่วยงาน
เวอร์ชั่น
อีเมล์
โทรศัพท์
รายละเอียด
0 /
Previous
Next
powered by FormCraft