ร่วมมือกันทำงาน

เชื่อมโยงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบในทุกแผนกขององค์กรในฐานข้อมูลชุดเดียว เพื่อการทำงานแบบเรียลไทม์บนฐานข้อมูลเดียวทั้งองค์กร รองรับรูปภาพสินค้าได้ 6 ภาพ

คัดสรรเทคโนโลยีที่ดีสุดเพื่อการลงทุนในธุรกิจระยะยาว

เครื่องมือและฐานข้อมูลระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำให้ทุกองค์กรสามารถสัมผัสได้ และระบบคราวด์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยจัดการระบบให้มีความเสถียร มั่นคง ปลอดภัย คุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว

ขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก

ทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถทำงานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทำให้การขยายธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายในการบริหารจัดการได้ทุกมุมโลก

ลงทุนที่คุ้มค่า

เปลี่ยนจากการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นการเช่าซอฟต์แวร์ ช่วยลดการลงทุน ลดค่าดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

ปลอดภัย สำรองข้อมูลทุกวัน

ด้วยมาตรฐานการบริการคราวด์คอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย

ผ่านการรับรองและคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐ

ผ่านการรับรองระบบบัญชีมาตรฐาน กรมสรรพากร และพร้อมสู่มาตราฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล E-tax Invoice & E-received ตามมาตรฐานของสำนักงานอีเลคโทรนิคส์แห่งชาติ

เปรียบเทียบ Cloud และ On Promise

รายการ Cloud On Promise
เครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ จัดซื้อ
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติ ฐานข้อมูล รวมในค่าบริการ จัดหา หรือจัดซื้อเพิ่ม
ค่าบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลหรือจ้างภายนอก
การสำรองข้อมูล รวมในค่าบริการ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลหรือจ้างภายนอก
ระบบป้องกันไวรัสเครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ ซื้อบริการป้องกันไวรัสโดยเจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลหรือจ้างภายนอก
ค่าไฟฟ้าเครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ รายเดือน
ค่าผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูล รวมในค่าบริการ รายเดือน

Package Double M JeGe'

Our Customer

 • All
 • อุตสาหกรรมเครื่องประดับ

Our Video

 • ระบบการขาย
 • ระบบจัดซื้อ
 • ระบบบริหารคลังสินค้า
 • ระบบจัดส่ง
 • ระบบบริหารการผลิต
 • ระบบต้นทุนนำเข้าและการผลิต
 • ระบบบริหารทรัพย์สิน
 • ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • ระบบบัญชีลูกหนี้
 • ระบบบัญชีทั่วไป

ทดสอบระบบ

หากต้องการทดสอบระบบของเรา กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

[]
1 Step 1
ชื่อ-สกุล
ชื่อหน่วยงาน
เวอร์ชั่น
อีเมล์
โทรศัพท์
รายละเอียด
0 /
Previous
Next
powered by FormCraft