ร่วมมือกันทำงาน

เชื่อมโยงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบในทุกแผนกขององค์กรในฐานข้อมูลชุดเดียว เพื่อการทำงงานแบบเรียลไทม์

คัดสรรเทคโนโลยีที่ดีสุด

เครื่องมือและฐานข้อมูลระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำให้ทุกองค์กรสามารถสัมผัสได้ และระบบคราวด์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยจัดการระบบให้

ขยายธุรกิจไปทุกที่ที่ต้องการ

ทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถทำงานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา

ลงทุนที่คุ้มค่า

เปลี่ยนจากการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นการเช่าซอฟต์แวร์ ช่วยลดการลงทุน ลดค่าดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

ปลอดภัย สำรองข้อมูลทุกวัน

ด้วยมาตรฐานการบริการคราวด์คอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย

ผ่านการรับรอง

ผ่านการรับรองระบบบัญชีมาตรฐาน กรมสรรพากร และพร้อมสู่มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล E-tax Invoice & E-received ตามมาตรฐานของสำนักงานอีเลคโทรนิคส์แห่งชาติ

เปรียบเทียบ Cloud และ On Promise

รายการ Cloud On Promise
เครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ จัดซื้อ
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติ ฐานข้อมูล รวมในค่าบริการ จัดหา หรือจัดซื้อเพิ่ม
ค่าบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลหรือจ้างภายนอก
การสำรองข้อมูล รวมในค่าบริการ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลหรือจ้างภายนอก
ระบบป้องกันไวรัสเครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ ซื้อบริการป้องกันไวรัสโดยเจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลหรือจ้างภายนอก
ค่าไฟฟ้าเครื่องแม่ข่าย รวมในค่าบริการ รายเดือน
ค่าผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูล รวมในค่าบริการ รายเดือน

Package Double M Samakkee

Our Video