ลดหย่อนภาษีปี 2567 ได้สุงสุด 5 หมื่นบาท จาก Easy-E-Receipt

รัฐบาลต้องการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี โดยอนุมัติโครงการ Easy e-Receipt โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 5 หมื่นบาท ให้กับผู้มีรายได้บุคคลธรรมดานำใบเสร็จอีเลคโทรนิคส์เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีในการซื้อ
1.หมวดสินค้า ยกเว้น เหล้า-เบียร์ ซื้อรถ ค่าน้ำมัน
2.หมวดบริการ ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา
เริ่ม 1 มกราคม ปี 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

ย้ำ……สามารถใช้เฉพาะ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่สามารถนำใบเสร็จที่แบบกระดาษมาไม่ได้…..