ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท* เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของ SMEs ไทย “depa ช่วย SMEs ไทย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล”

Depa ใจดีแจก Voucher สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้บริการ ของทางบริษัทเรา
กลุ่มเป้าหมาย SMEs :

  • ธุรกิจเกษตรและอาหาร (โรงสี โรงงานแปรรูป)
  • ธุรกิจร้านค้าบริการ (ร้านอาหาร ธุรกิจบริการ)
  • ธุรกิจร้านค้าปลีก – ค้าส่ง (ร้านขายของชำ)
  • ธุรกิจท่องเที่ยว (โรงแรม ที่พัก เช่ารถ ขนส่ง)

* ระยะเวลาโครงการ : ตลอดปี 2562
* จำนวนทุนสนับสนุน : 2,200 ทุน ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.depa.or.th/th/SMEdigitalcoupon
ติดต่อสอบถาม 084-088-4638 คุณอภิรักษ์