5 แนวทางเปลี่ยนธุรกิจเดิมสู่แนวทางธุรกิจดิจิตัล

ธุรกิจที่เติบโตในยุคที่ผ่านมา ผ่านปัญหา อุปสรรค มามากมาย แต่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้หลายธุรกิจหันมาใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจหรืออาจจะสอดแทรกดิจิตอลเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สำหรับธุรกิจดั้งเดิมอาจยังไม่เข้าใจในการปรับตัว