เปลี่ยนโฉมซื้อเครื่องแม่ข่าย หรือ ซื้อบริการคราวด์คอมพิวติ้ง

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการระบบสารสนเทศที่ทำงานร่วมกันหลายๆคน หรือให้บริการผู้ใช้จำนวนมาก ต้องมีเครื่องแม่ข่ายเพื่อเก็บฐานข้อมูลที่รองรับจำนวนผู้ใช้หลายๆคนพร้อมๆกัน  นอกจากเครื่องแม่ข่ายเริ่มติดตั้งในองค์กรแล้ว มีการนำไปติดตั้งที่ศูนย์ให้บริการอินเตอร์เน็ตดาต้าเซนเตอร์ (IDC) เช่น CAT ,Internet Thailand,CSlox Info เป็นต้น ซึ่งต้องลงทุนซื้อเครื่องแม่ข่ายและจัดหาเจ้าหน้าที่ไอทีคอยดูแลตลอดการใช้งาน

จากเทคโนโลยีเครื่องแม่ข่ายเดิม สามารถใช้ซอฟต์แวร์(VM Ware/Microsoft Hyber V เป็นต้น) ที่ทำให้จัดสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย สามารถที่จะแบ่งบันไปใช้กิจกรรมคนละโปรแกรม หรือคนละเวลากันได้ จนทำให้เครื่องแม่ข่าย 1 เครื่อง สามารถเป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนได้ 4-10 เครื่องได้ หรือเรียกว่า Virtual Machine(VM)  ซึ่งการทำในลักษณะนี้ทำให้ผู้บริการIDC หลายหลาย ได้เริ่มให้บริการมาหลายปีและเป็นสิ่งที่ Gartner ได้สำรวจแนวโน้มเทคโนโลยีคราวด์คอมพิวติ่งมีบทบาทสำคัญหลายปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

ผู้ให้บริการเครื่องแม่ข่าย ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ที่เรียกว่า Infrasturce as a Service (IaaS) โดยมีผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับโลก เช่น Amazon,Microsoft Azure,IBM,Google   ส่วนในประเทศไทยมีผู้ให้บริการ เช่น   True,CAT,Cslox,Internet Thailand   เป็นต้น

สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้หันมาใช้บริการคราวด์คอมพิวติ้ง แทนการซื้อเครื่องแม่ข่ายใหม่ คงหนีไม่พ้นเรื่องของการประหยัดงบประมาณในการลงทุนมาเป็นอันดับแรก  และการบริหารจัดการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ให้ความปลอดภัยของข้อมูลในระดับที่สูงกว่าที่จะบริหารจัดการภายในองค์กรเอง  ไม่ต้องจัดทำนโยบายและจัดหาอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูล จัดหาทีมงานดูแล(ที่หายากเต็มทีสำหรับองค์กรขนาดกลาง-เล็ก) ตลอดจนโปรแกรมใหม่ๆ ต้องพึ่งพาการทำงานแบบออนไลน์ไม่ว่าจะผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ  ลองพิจารณาประโยชน์ที่ได้จากการนำระบบคราวด์คอมพิวติ้งมาพิจารณา ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องแม่ข่ายใหม่ แบบไหนเหมาะกับองค์กรของท่าน….