สัมมนาออนไลน์:ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยระบบ Samakkee และ E-Tax Invoice

องค์กรไหน..ต้องการปรับเข้าสู่ยุค 4.0 และปรับการขายสู่รูปแบบ OMNI Channel โดยมี Samakkee Cloud ระบบอีอาร์พี ที่ช่วยขับเคลื่อนอยู่หลังบ้าน