การเล่าเรื่องด้วยเครื่องมือดิจิทัลสำหรับสินค้าเกษตร…ทำกันยังงี้ได้ด้วยหรือ

การสร้างเรื่องราวของสินค้า เป็นการสื่อสารเรื่องราวของสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ประวัติหรือที่มาที่ไปของสินค้าและบริการ การค่านิยม การสร้างคำขวัญหรือสิ่งที่แบรนด์ จะสื่อสารไปยังผู้บริโภค โดยเขียนเรื่องราวผ่าน

ในยุคดิจิทุลที่ทุกคนมีโทรศัพท์และใช้อินเทอร์เน็ต ได้เกือบจะทุกมุมโลก การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเป็นเครื่องมือที่สร้างความน่าสนใจให้กับตัวสินค้า ไม่ว่าจะสร้างการรับรู้ชื่อแบรนด์ การสร้างพิกัดสำหรับการติดต่อหรือแสดงความชัดเจนของที่ตั้ง และการนำภาพมาสื่อสารให้กับผู้บริโภค ทำให้การเล่าเรื่องโดยใช้สื่อดิจิทัล(โทรศัพท์มือถือ)มีความเจาะจงแต่ละเหตุการณ์ และส่งผ่านไปยังสื่อต่างๆง่ายขึ้นผ่านการแชร์ลิงค์ หรือคิวอาร์โค๊ตให้กับเพื่อน คนรู้จัก หรือลูกค้า

ประยุกต์ใช้งานกับผลผลิตการเกษตรยังไง
ผลผลิตการเกษตร มีการสร้างแบรนด์ในรูปแบบต่างๆ แต่ผลผลิตการเกษตรที่มีมูลค่าสูง เช่น ทุเรียน เมล่อน สตอเบอร์ กัญชา กัญชง สามารถสร้างแบรนด์ด้วยนำเครื่องมือ AgriPro Lite และ AgriPro Farmer Application ไปช่วยสร้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มในการตรวจสอบย้อนกลับที่จะสร้างให้ผู้บริโภคเห็นว่า เราตัดผลผลิตวันไหน  ที่แหล่งที่ปลูกที่ไหน ได้รับการรับรอง GAP(Good Agriculture Practise) จากกรมวิชาการเกษตร หรือมาตราฐานอินทรีย์จากหน่วยงานรับรองที่ไหนบ้าง หมดอายุหรือยัง????
ที่สำคัญคือ…แต่ละครั้งที่พิมพ์คิวอาร์โค๊ดจะได้ข้อมูลในการเก็บเกี่ยวไม่เหมือนกัน ทำให้ผู้บริโภครับรู้เรื่องราวไม่เหมือนกันในแต่ละครั้ง…..มาลองดูตัวอย่างผ่านวิดีโอนี้