The best software available

ผู้นำพัฒนาและวางระบบซอฟต์แวร์ธุรกิจที่เชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย

Software as a Service / On Promise

Double M Samakkee Cloud

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสำหรับทุกอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิต ซื้อมาขายไป บริการ ทั้งระบบคลังสินค้า โลจิสติกส์ ระบบการขาย ระบบจัดซื้อ ระบบบริหารการผลิต ต้นทุนผลิต บัญชี

Double M AgriPro Cloud

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสำหรับภาคการเกษตรและอาหารแปรรูป ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก แปรรูปผลผลิต กระบวนการขาย ขนส่งสินค้า รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Award 2015

Double M JEGE’

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี รางวัลรองชนะเลิศ Thailand ICT Award 2008

Double M Human Resource Management

ระบบบริหารงานบุคคลากรที่ช่วยให้การจัดการเป็นเรื่อง่ง่ายๆ สามารถบันทึกประวัติพนักงาน รูปถ่าย...

 

Mobile Application

DigiMove

โมบายด์แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และทำงานเชื่อมโยงกับระบบอีอาร์พีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiAgriPro

โมบายด์แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ส่งข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น และสามารถบันทึกผลผลิตที่เก็บเกี่ยวจากเกษตรกรได้ด้วย
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiApproval

โมบายด์แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยในการอนุมัติวงเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเล็ตเพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อความต้องการของลูกค้า
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiHRM

โมบายด์แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยยืนยันตำแหน่ง ลดความผิดพลาดในการยื่นเอกสารขอทำเรื่องไปทำงานนอกออฟฟิศ
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiSales

โมบายด์แอพพลิเคชั่นที่ให้ฝ่ายขายทำงานนอกสถานที่ได้สะดวก สามารถดูจำนวนสินค้าคงคลังเรียลไทม์ ดูชื่อลูกค้าเบอร์โทร แผนที่ พร้อมเปิดคำสั่งขายสู่สำนักงานทันที
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiWarehouse

โมบายด์แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยตรวจนับสินค้าคงคลังด้วยบาร์โค๊ด ลดความผิดพลาด ลดเวลาการตรวจนับสินค้าคงคลัง ประหยัดงบประมาณ
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiAsset

ระบบบริหารทรัพย์สินออนไลน์ ที่ทำให้กระบวนการเก็บข้อมูลทรัพย์สินพร้อมรูปภาพ บารโค๊ด...