ทุนให้เปล่า….Digital Transform ของดีป้า

เราคือหนึ่งใน Digital Providor ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ทำผลงานในปี 2562  2 ผลงานสำหรับโครงการ Digital Transform  
1.วิสาหกิจชุมชน  งบ 500,000 บาท
2.เกษตรกรในพื้นที่EEC(ชลบุรี/ระยอง/ฉะเชิงเทรา) งบ 10,000 บาท

สำหรับปี2563-2564ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี/วิสาหกิจชุมชน/ร้านค้าสามารถนำงบสนับสนุนไปใช้ได้3รูปแบบ ลักษณะการช่วยเหลือผู้ประกอบการชำระก่อน หลังจากนั้นนำเอกสารขอเบิกคืน
1.กลุ่มเอสเอ็มอี                          งบ 300,000 บาท
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์    งบ 200,000 บาท
3.เกษตรกร/ร้านค้า                     งบ 10,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร