ทุนให้เปล่า…เปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่โลกดิจิทัลจากสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) สูงสุด 300,000 บาท

ร่วมงานแสดงกับดีป้า และ ธกส.