เปลี่ยนโฉมซื้อเครื่องแม่ข่าย หรือ ซื้อบริการคราวด์คอมพิวติ้ง

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการระบบสารสนเทศที่ทำงานร่วมกันหลายๆคน หรือให้บริการผู้ใช้จำนวนมาก ต้องมีเครื่องแม่ข่ายเพื่อเก็บฐานข้อมูลที่รองรับจำนวนผู้ใช้หลายๆคนพร้อมๆกัน นอกจากเครื่องแม่ข่ายเริ่มติดตั้งในองค์กรแล้ว มีการนำไปติดตั้งที่ศูนย์