Knowleage

The hardest part of starting up is starting out.

  • All
  • E-commerce
  • News
  • การจัดการ
  • บริหารบุคคล
  • บัญชีและการเงิน
  • เทคโนโลยี

ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท* เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของ SMEs ไทย “depa ช่วย SMEs ไทย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล”

Depa ใจดีแจก Voucher สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้บริการ ของทางบริษัทเรา กลุ่มเป้าหมาย SMEs : ธุรกิจเกษตรและอาหาร (โรงสี โรงงานแปรรูป) ธุรกิจร้านค้าบริการ (ร้านอาหาร ธุรกิจบริการ) ธุรกิจร้านค้าปลีก – ค้าส่ง (ร้านขายของชำ) ธุรกิจท่องเที่ยว (โรงแรม ที่พัก เช่ารถ ขนส่ง) […]

ดีป้าใจป้ำ มอบของขวัญปีใหม่ให้SMEรายเล็กซื้อ Software รับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทต่อราย พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี 200 %

            ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ดีป้าจัดเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในองค์กรเพื่อยกระดับธุรกิจและก้าวทันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยุค Thailand 4.0 โดยดีป้ารับลูกสนับสนุนเอสเอ็มอีใช้ดิจิทัล ภายใต้ 2 โครงการหลัก ได้แก่ […]

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้บริษัท เกรซ ออฟ อาร์ต จำกัด

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย(The Association of Thai Software Industry : ATSI) ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้บริษัท เกรซ ออฟ […]

กรมสรรพากร ประกาศ เพิ่มสิทธิประโยชน์การลดหย่อนสำหรับคนมีบุตร

                    นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ เลขานุการกรม ในฐานะ รองโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่12 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ […]

กรมสรรพากรจับมือกับสำนักงาน คปภ. เชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ทำประกันสุขภาพ

                        วันนี้ (4 ตุลาคม 2561) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน การประชุมร่วมกับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ […]

โครงการ Depa Mini Transformation Voucher

รายละเอียดโครงการ Depa Mini Tranformation Voucher โครงการนี้ได้มีเป้าหมาย. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ ในองค์กร และอาจทำให้เกิด Business model ใหม่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนข้อมูลจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล วัตถุประสงค์ สนับสนุนให้ SMEs ไทยยกระดับการบริหารจัดการ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผน ผลกระทบที่คาดหวัง สร้างโอกาส และมูลค่าการตลาดให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัล […]

T-QR Code สำหรับการจ่ายเงินแบบ E-Payment

กระทรวงการคลัง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศการนำQR Code สำหรับเป็นเครื่องมือในการชำระเงินในรูปแบบ E-payment โดยจัดทำมาตราฐานการ T-QR Code ให้สำหรับผู้ขายที่ต้องแจ้งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

E-Tax Invoice เครื่องมือบริหารภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ของกรมสรรพากร

ด้วยแนวทางของการทำให้หน่วยงานของภาครัฐบาล สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานการเก็บภาษี คือกรมสรรพากร ที่ต้องเก็บภาษีให้เกิด ใครต้องส่ง และส่งข้อมูลอะไรใน E-tax invoice

รัฐ ประกาศช๊อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ปี 2560

จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 2560 โดยให้ผู้มีเงินได้สามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ

5 แนวทางเปลี่ยนธุรกิจเดิมสู่แนวทางธุรกิจดิจิตัล

ธุรกิจที่เติบโตในยุคที่ผ่านมา ผ่านปัญหา อุปสรรค มามากมาย แต่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้หลายธุรกิจหันมาใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจหรืออาจจะสอดแทรกดิจิตอลเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สำหรับธุรกิจดั้งเดิมอาจยังไม่เข้าใจในการปรับตัว

เปลี่ยนโฉมซื้อเครื่องแม่ข่าย หรือ ซื้อบริการคราวด์คอมพิวติ้ง

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการระบบสารสนเทศที่ทำงานร่วมกันหลายๆคน หรือให้บริการผู้ใช้จำนวนมาก ต้องมีเครื่องแม่ข่ายเพื่อเก็บฐานข้อมูลที่รองรับจำนวนผู้ใช้หลายๆคนพร้อมๆกัน นอกจากเครื่องแม่ข่ายเริ่มติดตั้งในองค์กรแล้ว มีการนำไปติดตั้งที่ศูนย์