คุณภาพต้องมาก่อน

คุณภาพของกายภาพ เช่น ขนาด สี
คุณภาพของสารตกค้าง และสภาพของภาชนะ รถขนส่ง

กำหนดเงื่อนไขตามต้องการ

เงื่อนไขการตรวจสอบคุณภาพ สามารถกำหนดตามความต้องการจากสำนักงาน

ทำงานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา

เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์คราวด์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ

เชื่อมต่อข้อมูลการขาย ใบสั่งสินค้า สั่งพิมพ์เอกสารผ่านเครื่องพิมพ์ไร้สาย เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าได้ ทุกสถานที่

รับสินค้าเข้าคลังเรียลไทม์

นับจำนวนสะสมเข้าระบบคลังสินค้า ทุกสถานที่ เพิ่มความสะดวก ถูกต้อง

ข้อมูลปลอดภัย ง่ายในการตรวจสอบย้อนกลับ

สามารถเรียกเอกสารผ่านระบบหลังบ้าน ดูเอกสารการตรวจสอบย้อนกลับเพียง15 วินาที