Application DigiMove

Double M Technology Management

ความสามารถของ Application Digimove

  • สามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น ลำดับเอกสารที่จัดส่ง,เลขที่ใบกำกับภาษี,เวลาจัดส่งสินค้า และที่อยู่ในการจัดส่ง
  • สามารถแสดงสถานะการจัดส่งสินค้าได้ 2 สถานะ คือ ส่งแล้ว(สีเขียว) รอนำส่ง(สีแดง)
  • สามารถดูแผนที่ในการจัดส่งสินค้า และเส้นทางการเดินทางได้
  • สามารถอัพโหลดข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ ไว้สำหรับช่วงที่ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้