Product

สินค้าทั้งหมดของบริษัท

Samakkee

ระบบบริหารจัดการทรัพยากร องค์กรออนไลน์ สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี ทุกอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ทั้งฝ่ายคลัง ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี… เริ่มต้นเดือนละ 600 บาท/ผู้ใช้งาน

jege’

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีขนาดเล็ก-ใหญ่ รายเดียวในประเทศไทยที่ทำงานแบบออนไลน์ รองรับการบริหารการผลิตแบบไทยผสมผสานกับแนวความคิดการจัดการองค์กรหรืออีอาร์พี เริ่มต้นเดือนละ 600 บาท/ผู้ใช้งาน

agipro

ระบบบริหารจัดการฟาร์มและอาหารแปรรูป ที่เชื่อมต่อตั้งแต่กระบวนการปลูก เก็บเกี่ยว ตรวจสอบคุณภาพตามมาตราฐาน ThaiGAP, Oranic,GMP,HACCAP การบริหารการผลิตอาหารแปรรูป พร้อมกับการตรวจสอบย้อนกลับ(Tracability) ตั้งแต่ฟาร์มถึงมือผู้บริโภค ทำงานแบบออนไลน์ เริ่มต้นเดือนละ 600 บาท/ผู้ใช้งาน

fix asset cloud

ระบบบริหารทรัพย์สินออนไลน์ ที่ทำให้กระบวนการเก็บข้อมูลทรัพย์สินพร้อมรูปภาพ บารโค๊ด ตัดค่าเสื่อม โอน ย้าย จำหน่าย ทำงานแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมโมบาย์สำหรับการตรวจนับทรัพย์สิน ให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการสแกนบาร์โค๊ค ถ่ายภาพพิกัดพร้อ,กัน เริ่มต้นเดือนละ 600 บาท/ผู้ใช้งาน

hrm cloud

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยให้การจัดการเป็นเรื่อง่ง่ายๆ สามารถบันทึกประวัติพนักงาน รูปถ่าย ส่วนลดหย่อน การบันทึกเวลาทำงาน พร้อมกับการลาออนไลน์หรือแบบโมบายด์(ระบบเสริม) และการคำนวนเงินเดือน ที่พร้อมให้ข้อมูลที่ส่งให้ธนาคาร สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร ได้ทันที เริ่มต้นเดือนละ 600 บาท/ผู้ใช้งาน

Sales2Go Moblie Application

เพิ่มประสิทธิภาพการขายให้กับทีมขายของคุณ ที่ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลลูกค้า ดูจำนวนสินค้าคงเหลือ ราคาสินค้า รูปภาพ พร้อมกับบันทึกคำสั่งขายเข้าสู่ระบบอีอาร์พีแบบเรียลไทม์ ลดการผิดพลาด และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า เริ่มต้นปีละ 300 บาท/ผู้ใช้งาน

warehouse2go

การตรวจนับสินค้าเป็นเรื่องง่ายๆ ที่สามารถนำโทรศัพท์มือถือมาใช้พร้อมกับเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค๊ค ทำงานแบบไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต ทำงานแบบพร้อมกันหลายเครื่องได้ เริ่มต้นปีละ 300 บาท/ผู้ใช้งาน

DigiMove

เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ทำงานเชื่อมโยงกับระบบอีอาร์พี ทำให้ผู้ขับจัดแสดงเส้นทางในการขนส่งพร้อมลำดับการส่ง สามารถแสดง ณ ตำแหน่งที่อยู่ในสำนักงานและลูกค้าบนแผนที่ได้แบบเรียลไทม์ และเก็บพิกัด ลายเซนต์ผู้รับสินค้า ทุกๆใบส่งสินค้า เริ่มต้น 300 บาท/ปี/ผู้ใช้งาน

Video

News

ข่าวสาร