บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัทดับเบิล เอ็มเทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ ซอฟต์แวร์ปาร์ค ซิป้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีอาร์พี  และระบบซัพพลายเชน เพื่อรองรับผู้ประกอบการภาคการผลิต การค้าส่งและปลีก ในการนำระบบบริหารจัดการอีอาร์พีไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดสากล

Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Security

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

The best software available

ผู้นำพัฒนาและวางระบบซอฟต์แวร์ธุรกิจที่เชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย

Software as a Service / On Promise

Double M Samakkee Cloud

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสำหรับทุกอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิต ซื้อมาขายไป บริการ ทั้งระบบคลังสินค้า โลจิสติกส์ ระบบการขาย ระบบจัดซื้อ ระบบบริหารการผลิต ต้นทุนผลิต บัญชี

Double M AgriPro Cloud

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสำหรับภาคการเกษตรและอาหารแปรรูป ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก แปรรูปผลผลิต กระบวนการขาย ขนส่งสินค้า รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Award 2015

Double M JEGE’

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี รางวัลรองชนะเลิศ Thailand ICT Award 2008

Double M Human Resource Management

ระบบบริหารงานบุคคลากรที่ช่วยให้การจัดการเป็นเรื่อง่ง่ายๆ สามารถบันทึกประวัติพนักงาน รูปถ่าย...

 

Mobile Application

DigiMove

โมบายด์แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และทำงานเชื่อมโยงกับระบบอีอาร์พีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiAgriPro

โมบายด์แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ส่งข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น และสามารถบันทึกผลผลิตที่เก็บเกี่ยวจากเกษตรกรได้ด้วย
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiApproval

โมบายด์แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยในการอนุมัติวงเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเล็ตเพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อความต้องการของลูกค้า
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiHRM

โมบายด์แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยยืนยันตำแหน่ง ลดความผิดพลาดในการยื่นเอกสารขอทำเรื่องไปทำงานนอกออฟฟิศ
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiSales

โมบายด์แอพพลิเคชั่นที่ให้ฝ่ายขายทำงานนอกสถานที่ได้สะดวก สามารถดูจำนวนสินค้าคงคลังเรียลไทม์ ดูชื่อลูกค้าเบอร์โทร แผนที่ พร้อมเปิดคำสั่งขายสู่สำนักงานทันที
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiWarehouse

โมบายด์แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยตรวจนับสินค้าคงคลังด้วยบาร์โค๊ด ลดความผิดพลาด ลดเวลาการตรวจนับสินค้าคงคลัง ประหยัดงบประมาณ
***ทำงานร่วมกับระบบของบริษัทเท่านั้น

DigiAsset

ระบบบริหารทรัพย์สินออนไลน์ ที่ทำให้กระบวนการเก็บข้อมูลทรัพย์สินพร้อมรูปภาพ บารโค๊ด...

Latest blog posts

Read more about our latest news posts and be informed.

 • All
 • News
 • เทคโนโลยี

สัมมนาออนไลน์:ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยระบบ Samakkee และ E-Tax Invoice

องค์กรไหน..ต้องการปรับเ [...]

งบสนับสนุน 10,000 บาท

บริษัท ดับเบิลเอ็ม เทคโนโลยี หนึ่งใน digital service Providor ของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล

Customer Referense

 • All
 • สถาบันการศึกษา
 • องค์กร
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมพลาสติก
 • อุตสาหกรรมยานยนต์
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ-เครื่องหนัง
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคส์
 • อุตสาหกรรมเครื่องประดับ

Partners & Achievement

ทีมเราเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทีมเล็กๆทีมหนึ่ง ที่หวังช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบสารสนเทศที่ดีในการไปประกอบธุรกิจ ด้วยความคิดที่ให้ทุกๆคนในวงจรธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พาร์ทเนอร์ ทีมงาน ผู้ถือหุ้น ได้มีความสำเร็จร่วมกันตามแนวคิด “Success Together”
นายอภิรักษ์ เชียงเจริญ - กรรมการผู้จัดการ

Contact us

OUR OFFICE

62/40 ซอยรัชดาภิเษก 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

OUR PHONE

Phone : 662-043-3697-8

LINE & FACEBOOK

@doublem

@doublemtech


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/cp161306/public_html/doublemtech.com/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252