5 แนวทางเปลี่ยนธุรกิจเดิมสู่แนวทางธุรกิจดิจิตัล

ธุรกิจที่เติบโตในยุคที่ผ่านมา ผ่านปัญหา อุปสรรค มามากมาย แต่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้หลายธุรกิจหันมาใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจหรืออาจจะสอดแทรกดิจิตอลเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สำหรับธุรกิจดั้งเดิมอาจยังไม่เข้าใจในการปรับตัว


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/cp161306/public_html/doublemtech.com/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252