เตรียมตัวสำหรับการเปลื่ยนแปลงวิธีการออกใบกำกับภาษีแบบใหม่ ด้วย e-tax invoice & e-receipt

   นายลวรณ เชิญชวนร้านค้าทุกขนาดเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้สิทธิ์ของประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในตลาด มีความตั้งใจให้ร้านค้าขนาดเล็กเข้าร่วมด้วย และเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอมีใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมสรรพากร โดยกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติในส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ 3 วัน 

   ซึ่งกรมสรรพากรและทางบริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด ยังมีระบบ Samakee บริหารจัดการองค์ที่สามารถออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้  นายลวรณกล่าวว่าโครงการ e-Refund คาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2567 และเชิญชวนร้านค้าทุกขนาดเตรียมตัวไว้เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านได้ทันทีหากโครงการเริ่มใช้บริการ