รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและดิจิทัล เยี่ยมชมผลงาน Double M AgriPro Cloud ในโครงการ Digital Transform for Community ของดีป้า ที่วิสาหกิจชุมชนเนินสว่าง จ.ระยอง 24 สิงหาคม 2563

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและสังคม และนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ร่วมเยี่ยมชมโครงการ Digital Transform for Community ที่วิสาหกิจชุมชนเนินสว่าง อ.บ้านค่าย จ. ระยอง ผู้แปรรูปยางพารา สู่ผลิตภัณฑ์ที่รองนั่ง ที่หนอน สร้างมูลค่าให้กับยางพาราดิบและสร้างงานให้กับชุมชนกว่า 200 ครอบครัว โดยกลุ่มนำระบบบริหารจัดการ Double M AgriPro Cloud ไปใช้ในการบริหารจัดการระบบคลังสินค้า การผลิต โดยมีเพียงเจ้าหน้าที่เดิมเพียง 2 คน เปลี่ยนการบันทึกในสมุด มาเป็นรูปแบบระบบบนออนไลน์ ไม่มีเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ไม่ต้องลงทุนซืื้อเครื่องแม่ข่าย ก็สามารถมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้

https://www.kaikarubber.com/en