Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Video
Quick Link
Online Demo
Follow us
JeGe-Overview

    
     ธุรกิจผลิตเครื่องประดับเป็นการผลิตเฉพาะที่มีความหลายหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อต้องรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายและอยู่ในสภาวะการแข่งขันสูง              
      Double M JeGe’ nude celebs เป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจเครื่องประดับหรือจิวเวลลี่ หรือระบบอีอาร์พี (Enterprise Resource Planning) ที่ตอบสนองความต้องการกระบวนการธุรกิจการผลิตเครื่องประดับอย่างครบวงจร ทั้งระบบคลังสินค้า ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบวางแผนวัตถุดิบ ระบบวางแผนการผลิต ระบบต้นทุนการผลิตที่รวมการคุมต้นทุนการผลิต(ซิ) ระบบบัญชี

วางแผน


สามารถช่วยให้นำสูตรการผลิต ที่รองรับผลิตเครื่องประดับที่หลายหลายวัตถุดิบ สามารถประเมินต้นทุนการผลิตในหลายสกุลเงิน พร้อมกำหนดราคาขายตามอัตราค่าทอง/เงิน latest celebrity news และคำนวณวัตถุดิบที่ต้องการใช้สำหรับการผลิตในแต่ละคำสั่งซื้ออย่างง่ายดาย
ทำงานกระบวนการขายง่าย เพียงสแกนบาร์โค๊ต สามารถจัดทำใบยืนยันสั่งซื้อพร้อมรูปภาพประกอบระบบวางแผนวัตถุดิบ ช่วยคำนวณวัตถุดิบที่ต้องการใช้อย่างพอเพียงในเวลาอันเหมาะสม พร้อมเปลี่ยนสู่ใบสั่งซื้อเพียงไม่กี่ขั้นตอนวางแผนการผลิตจากใบสั่งขาย สามารถตรวจสอบการผลิต ต้นทุนระหว่างผลิต และต้นทุนการผลิตได้ทุกเวลา ระบบคลังสินค้าที่พร้อมให้เก็บสินค้าได้ง่ายและบริหารคลังระบบABC
ควบคุมสามารถรู้ทุกกระบวนการผลิตจากใบสั่งขาย และควบคุมลูกหนี้จากข้อมูลชุดเดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามประเมินผลงานของพนักงาน เครื่องจักร ต้นทุนการผลิต  ของเสียระหว่างผลิต ได้อย่างถูกต้องแม่นยำด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งอีเลคโทรนิคส์  หรือประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ขายวัตถุดิบ พร้อมการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบที่ผลิตได้ด้วยระบบควบคุมล๊อต
วิเคราะห์
ยอดขายตามลูกค้า ตามสินค้า กำไรมากที่สุด  ประสิทธิภาพในการผลิตของ และมูลค่าความสูญเสียในแต่ละจุดการทำงาน

 

      Double M JeGe' มีแพ๊คเกจที่รองรับธุรกิจ Latina Porn ขึ้นอยู่กับความต้องการ
            1.Double M JeGe' Cloud Computing
                   เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่ต้องลงทุนซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครืื่องแม่ข่าย และเจ้าหน้าที่สารสนเทศเบื่องต้น  มาเป็นรูปแบบซื้อบริการแทน หรือ Software As A Service ในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมจากต่างประเทศและทางภาครัฐบาลให้การสนับสนุนภายใต้โครงการ ECIT กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
            2.Double M JeGe' celebrity sex tapes SMEs License  
celebrity sextapes                     เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง  ที่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายที่สำนักงาน เริ่มต้นที่ 10 Licenses
            3.Double M cartoon porn videos Enterprise License
celeb sex video                     เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายที่สำนักงาน ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

 
Copyright 2010 Double M Technology Management