Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Video
Quick Link
Online Demo
Follow us
Background
There are no translations available.

ประวัติ
      2546 : ดำเนินธุรกิจฝึกอบรม
      2547 : เริ่มโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อีอาร์พี
      2548 : เปิดตัวซอฟต์แวร์ Double M ERPTh@i 1.5 งาน เอสเอ็มอี อิมแพค เมืองทองธานี
      2549 : เปิดตัวซอฟต์แวร์ Double M ERPTh@i 3.0 ในงาน ICT Expo 2006 ร่วมกับออราเคิล ประเทศไทย
      2550 : ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ หมวดซอฟต์แวร์ เลขที่ 1363(7)/2550 และเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปาร์ค ประเทศไทย
celebrity news       2551 : เซ็นต์สัญญาความร่วมมือกับชมรมอินโนเวชั่น พัฒนาอีอาร์พีสำหรับธุรกิจผลิตเครื่องประดับ
              : รับรางวัล Thailand ICT Award 2008 กระทรวงไอซีที จากผลงาน Double M JeGe'
: เข้าร่วมโครงการ Buy Thai First สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
     2552 : รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2552 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม celebrity nudes พัฒนาโปรแกรม ERP Cloud
             : เปิดตัว Double SmartBiz Cloud ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554
     2553 : รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
     2554 : รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2554 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
toon porn                 : รับการคัดเลือกจาก สสว. เปิดตลาดที่ประเทศอินโดนีเซีย
     2555 : รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2555 celebrity sextapes กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
               : เปิดตัว Double M Samakke Cloud งานบีโอไอแฟร์ 2011 ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
 
ปรัชญา  
           
Success Togeter   รวมใจสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
            เป็นผู้นำพัฒนาและวางระบบระบบซอฟต์แวร์ธุรกิจที่เชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเซีย
 
ภารกิจ (MISSION)
            สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่การสร้างนวตกรรมในการพัฒนาซอตฟ์แวร์ธุรกิจที่เชื่อมโยง พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศให้กับผู้ประกอบการทั่วภูมิภาคเอเซีย
 
พันธมิตร
            ภาครัฐบาล
                 1.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
                 2.เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SoftwarePark)
Milf Porn                  3.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (SIPA)
                 4.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
naked celebrities             ภาคเอกชน
celebrity porn video                  1.สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
                 2.บริษัท ออราเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
                 3.บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

     
 
Copyright 2010 Double M Technology Management