gay black men
3d hentai porn
fuck milf
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Video
Quick Link
Online Demo
Follow us
Company
Background
There are no translations available.

ประวัติ
      2546 : ดำเนินธุรกิจฝึกอบรม
      2547 : เริ่มโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อีอาร์พี
      2548 : เปิดตัวซอฟต์แวร์ Double M ERPTh@i 1.5 งาน เอสเอ็มอี อิมแพค เมืองทองธานี
      2549 : เปิดตัวซอฟต์แวร์ Double M ERPTh@i 3.0 ในงาน ICT Expo 2006 ร่วมกับออราเคิล ประเทศไทย
      2550 : ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ หมวดซอฟต์แวร์ เลขที่ 1363(7)/2550 และเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปาร์ค ประเทศไทย
      2551 : เซ็นต์สัญญาความร่วมมือกับชมรมอินโนเวชั่น พัฒนาอีอาร์พีสำหรับธุรกิจผลิตเครื่องประดับ
              : รับรางวัล Thailand ICT Award 2008 กระทรวงไอซีที จากผลงาน Double M JeGe'
: เข้าร่วมโครงการ Buy Thai First สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
     2552 : รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2552 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาโปรแกรม ERP Cloud
             : เปิดตัว Double SmartBiz Cloud ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554
     2553 : รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
     2554 : รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2554 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
                : รับการคัดเลือกจาก สสว. เปิดตลาดที่ประเทศอินโดนีเซีย
     2555 : รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ECIT 2555 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
               : เปิดตัว Double M Samakke Cloud งานบีโอไอแฟร์ 2011 ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
 
ปรัชญา  
           
Success Togeter   รวมใจสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
            เป็นผู้นำพัฒนาและวางระบบระบบซอฟต์แวร์ธุรกิจที่เชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเซีย
 
ภารกิจ (MISSION)
            สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่การสร้างนวตกรรมในการพัฒนาซอตฟ์แวร์ธุรกิจที่เชื่อมโยง พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศให้กับผู้ประกอบการทั่วภูมิภาคเอเซีย
 
พันธมิตร
            ภาครัฐบาล
                 1.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
                 2.เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SoftwarePark)
                 3.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (SIPA)
                 4.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
            ภาคเอกชน
                 1.สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
                 2.บริษัท ออราเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
                 3.บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

     
 
Achievement
There are no translations available.

     1.   รางวัล Runner UP ซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม ไอซีที อวอร์ด 2008
  2.   อาจารย์พิเศษคอร์สอีอาร์พี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยนเรศวร
  3.   รับการคัดเลือกซอฟต์แวร์อีอาร์พี โครงการอีซีไอที กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2552-2555
 


Copyright 2010 Double M Technology Management