ระบบบริหารจัดการทรัพยากร สามัคคี ออนไลน์

ระบบบริหารจัดการทรัพยากร สามัคคี ออนไลน์ ทำงานเชื่อมต่อในกระบวนการธุรกิจทั้งฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผน ฝ่ายต้นทุนการผลิต ฝ่ายบัญชี นอกจากยังเชื่อมข้อมูลจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อีกด้วย

ระบบพัฒนาแบบ Web Application สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้ง Fiber/ ADSL / WiFi/ 3G/4G ได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *