มาตราฐานข้อมูลสินค้ากลาง ผ่านGS1

ระบบฐานข้อมูลสินค้ากลางของประเทศไทย กำลังจะเกิดขึ้นภายในปี 2560 โดยระบบอีอาร์พีสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ส่วนระบบขายหน้าร้านและอีคอมเมริช์ สามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้เลยทันที  การขายสินค้าจะขยายตัวอย่างมาก ลดการผิดพลาดของการบันทึกข้อมุล


https://www.youtube.com/watch?v=ZD61Gaq-Ras

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *